Bursa UP (Uyarılmış Potansiyeller)

  Uyarılmış potansiyeller Bursa, sinir sistemi üzerine uygulanan uyarı çeşidine göre farklılık gösterir. Buna göre uyarılmış potansiyeller görsel, işitsel, somatosensoryel ve motor olarak adlandırılır. Uyarılmış duyu potansiyelleri incelemesinde, duyu organlarına uyarılar verilir. Daha sonra ölçülmek istenen duyu yollarına elektrodlar yerleştirilir. Böylece ileti yollarından duyu sinyalleri kaydı alınır.

  Yazımızın devamında uyarılmış potansiyel çeşitleri, uyarılmış potansiyel incelemesinin ne olduğu, nasıl yapıldığı ve hangi durumlarda yapıldığı hakkında detaylı bilgi bulabilirsiniz.  UP (Uyarılmış Potansiyeller) çekimi hakkında daha ayrıntılı bilgi için kliniğimiz ile iletişime geçebilir, Uzm. Dr. Aslı Bahar Turan’dan randevu alabilirsiniz.

  UP (Uyarılmış Potansiyeller) Nedir?

  Beynin görsel, işitsel ve duyu işlevlerini incelemek için yapılan işlemler UP (Uyarılmış Potansiyeller) olarak adlandırılır. Başka bir ifade ile UP incelemesi, incelenmek istenen duyuya standart uyarıcılar verilerek oluşan elektrik dalgalarının tıbbi bir cihaz yardımıyla kaydedilmesi işlemidir. Beyinde ışık, ses ve dokunuş uyaranlar ile değişen elektriksel aktivite değerlendirilir. Bu elektriksel aktivite sırasında yavaşlama veya bozulma olup olmadığı tespit edilmeye çalışılır. UP incelemeleri ağrıya ve acıya neden olmayan bir tıbbi inceleme yöntemidir.

  Görsel Uyarılmış Potansiyeller (VEP) Nedir?

  Görme işlevinin gerçekleşmesini sağlayan optik sinirlerin incelenmesine imkan tanıyan işleme görsel uyarılmış potansiyeller (VEP) denir. Bu test esnasında hastadan ekrandaki dama tahtası desenini izlemesi istenir. Retina ve beyindeki görme merkezine uzanan yolda oluşan sinyaller kaydedilir. Elde edilen kayıtlardan yola çıkarak görme fonksiyonunun bozuklukları teşhis edilir.

  Somatosensoriyal Uyarılmış Potansiyeller (SEP) Nedir?

  Bu testte, denge için çalışan duyu siniri liflerinin ve omurilikten geçen sinirlerin hızları ölçülür. SEP ölçümü, Multiple Skleroz, transvers miyelit, tümör, damar tıkanıklığı ve omurilikte hasarlanmaya neden olan fıtıkların tanı ve tedavisinde kullanılan bir yöntemdir. Ölçüm sırasında hastanın kol veya bacağına kısa elektrik uyarıları verilerek tepki hızı kaydedilir.

  Beyinsapı İşitsel Uyarılmış Potansiyelleri (BAEP) Nedir?

  İç kulaktan beynin işitme merkezine kadar uzanan yolda işitme sinirlerinin oluşturduğu sinyallerin kaydedilmesi beyinsapı işitsel uyarılmış potansiyelleri (BAEP) olarak ifade edilir. İşitme sinirlerinde oluşan bozulmaların tespiti için kullanılır. İşitme kaybı ve kulak çınlaması gibi hastalıkların tanı ve tedavisinde başvurulan bir yöntemdir. BAEP çekiminde kulaklılar vasıtasıyla hastaya ses dinletilir. Bu ses sonucunda işitme sinirlerinin verdiği yanıtlar kaydedilir.

  UP (Uyarılmış Potansiyeller) Hangi Durumlarda Yapılır?

  UP (Uyarılmış Potansiyeller), birçok hastalığın teşhisinde ve tedavi sürecindenin izlenmesi aşamasında başvurulan bir inceleme olarak karşımıza çıkar. UP incelemesinin başvurulduğu durumlar şu şekilde sıralanabilir:

  • Merkezi sinir sisteminde nöronları saran miyelin kılıfında oluşan lezyonların neden olduğu demiyelinizan hastalıkların tanı ve tedavisinde kullanılır. Özellikle beyin ve omurilikteki miyelin kılıflarında oluşan hasarların neden olduğu MS Hastalığı (Multiple Skleroz) teşhisi ve tedavi sürecinin izlenmesi için sıkça başvurulan bir yöntemdir.
  • Çevresel sinir sistemi olarak da adlandırılan periferik sinir siteminin omuriliğe yakın kısımlarını EMG (Elektronöromyografi) ile incelemek pek mümkün değildir. Bu nedenle periferik sinirlerde oluşan nöropatiler ve polinöropatilerin, pleksus lezyonlarının incelenmesinde UP incelemesinden faydalanılır. Söz konusu inceleme UP yöntemlerinden biri olan SEP’ten yararlanılarak gerçekleştirilir.
  • Omurilik basıları, tümörleri ve sirengomiyeli incelemesinde de SEP yöntemden faydalanılır
  • VEP (Görsel Uyarılmış Potansiyeller) incelemesi görme yolları bozukluklarına neden olan optik nörit gibi rahatsızlıkların tanısında kullanılan önemi bir yöntemdir.
  • BAEP (İşitsel Uyarılmış Potansiyeller), arka çukur tümörleri ve akustik nörinom gibi işitme kanallarını olumsuz yönde etkileyen beyin tümörlerinin tespitinde kullanılır.

  Yukarda belirtilen rahatsızlıklardan herhangi birinin görüldüğü durumlarda uzman bir hekime başvurulması önerilir. UP (Uyarılmış Potansiyeller) İncelemeleri Bursa için kliniğimizle iletişime geçebilir, Uzm. Dr. Aslı Bahar Turan’dan randevu alabilirsiniz.

  UP (Uyarılmış Potansiyeller) İncelemeleri Nasıl Yapılır?

  • VEP incelemelerinde bilgisayar kontrolünde olan ekran veya özel ışık kaynakları ile göze ışık verilerek göz sinirleri uyarılır.
  • BAEP incelemelerinde kulaklık yardımıyla belli standartlarda ses verilerek beyinsapı işitsel sinirleri uyarılır.
  • Somatosensoryel incelemeleri, kol, bacak sinirleri veya deri üzerinde belirlenen uygun bir yere, düşük şiddetli elektrik uyarısı verilerek yapılır. Verilen elektrik uyarısı, ileti yolu ve merkezi sinir sitemi üzerinde biyoelektriksel sinyal oluşmasını sağlarlar. Bu sinyaller ileti yolu üzerine yerleştirilen elektrodlar vasıtasıyla kaydedilirler. Kaydın incelenmesi için bir kez uygulanan uyarı çoğunlukla yeterli olmaz. Diğer biyoelektriksel sinyaller ile ayrım yapabilmek için üst üste kayıtlar yapılır. Uyarı ile oluşan sinyal belirgin hale gelene kadar tekrarlanır, kaydedilir ve incelenir.
  • MEP (Motor Uyarılmış Potansiyeller) incelemeleri araştırma amaçlı ve nadiren yapılan bir uyarılmış potansiyel incelemesi olarak karşımıza çıkar. MEP incelemeleri manyetik stimülatör isimli bir tıbbi cihazla birden ve odaklanmış manyetik alan değişiklikleri oluşturularak yapılır. Gerekli görüldüğü durumlarda yardımcı cihazlar da kullanılır. Bu yöntem ile beyin ve omurilikteki motor nöronları uyarılır. Uyarıların kaslar üzerinde oluşturduğu kasılma ve ulaşma süreleri ölçülerek inceleme yapılır.

  UP (Uyarılmış Potansiyeller) Bursa 2023 Fiyatları 

  Bursa UP (Uyarılmış Potansiyeller) çekimi ücretleri kişinin medikal durumuna ve yapılan incelemelere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu nedenle Bursa UP (Uyarılmış Potansiyeller) çekimi fiyatları hakkında daha ayrıntılı bilgi için kliniğimiz ile iletişime geçebilir, Uzm. Dr. Aslı Bahar Turan’dan randevu alabilirsiniz.