Bursa NPT Unutkanlık Testi 

  NPT unutkanlık testi Bursa, kişinin bilişsel faaliyetlerinin farklı yönleriyle değerlendirildiği bir analizdir. Unutkanlık, kısa süreli hafızada ve uzun süreli bellekte yaşanan sorunlardan kaynaklanan bir hastalık olarak karşımıza çıkar. Bir şeyleri unutmak hayatın günlük akışını olumsuz yönde etkileyeceğinden, bu rahatsızlık yaşam kalitesini düşürür. Unutkanlık hastalığı her yaştan insanda görülebilir. İş stresi, yoğun tempo, tiroid, vitamin ve mineral eksiklikleri, beyin tümörleri gibi birçok faktöre bağlı olarak unutkanlık başlayabilir. İlerleyen yaşlarda alzheimer ve demans hastalıklarına bağlı olarak da ortaya çıkabilir. Erken tanı ve tedavi unutkanlığın ilerleyişini önlemek için büyük önem taşır. Unutkanlığın derecesini ve oluşma nedenini saptamak için unutkanlık şikayetiyle başvuran hastalara çeşitli tetkikler yapılır. Bu yapılan incelemelerin biri NPT (nöropsikolojik test) unutkanlık testi olarak adlandırılır.

  Yazımızın devamında konu ile ilgili detaylı bilgi bulabilirsiniz. Bursa NPT unutkanlık testi hakkında daha ayrıntılı bilgi için kliniğimiz ile iletişime geçebilir, Uzm. Dr. Aslı Bahar Turan’dan randevu alabilirsiniz.

  NPT Unutkanlık Testi Nedir?

  Bilişsel faaliyetlerin, farklı yönleriyle değerlendirildiği işleme NPT incelemesi denir. Kişinin dikkat ve dikkati devam ettirme, bellek, algı, soyutlama, planlama gibi faaliyetleri gerçekleştirme süreci incelenir. Bu süreçte tespit edilen anormalliklerden yola çıkarak, hastalığın nedenini, hangi evrede olduğunu anlamak mümkündür. Bu nedenle NPT, hastalığın tedavi süreci belirlenirken, uzman hekimin başvurduğu önemli bir inceleme yöntemi olarak karşımıza çıkar.

  NPT Unutkanlık Testi Hangi Alanlarda Kullanılır?

  NPT testleri yardımıyla beynin birçok işlevi kaydedilerek incelemeye tabi tutulur. Böylece hastalık tanısı ve prognozu hakkında bilgiler toplanır. Toplanan bilgilerin kullanıldığı alanlar şu şekilde sıralanabilir.

  • Bilişsel işlevlerde görülen patalojilerde ayırt edici tanı olarak kullanılır.
  • Hastalığın kontrol altında tutularak izlenmesi aşamasında başvurulur.
  • Tedaviye başlandıktan sonra, tedavi sürecinin etkinliğini gözlemlemek için faydalanılır.
  • Herhangi bir şüpheli durum karşısında araştırma amacıyla yapılır.
  • Rahatsızlığın beyinde hasara neden olmadan giderilmesi için rehabilitasyon sürecinin planlanması aşamasında NPT incelemesinden yararlanılır.

  NPT Unutkanlık Testi Hangi Durumlarda Yapılır?

  Unutkanlık, kişinin günlük hayatını aksatarak birçok zorluğa neden olan bir rahatsızlıktır. Nedenleri birçok faktöre bağlı olmakla ve kişiden kişiye değişmekle beraber, testin yapılmasını zaruri kılan durumlar şu şekilde sıralanabilir:

  • Günlük yaşamda uygulanan rutinlerin unutulması
  • Önceden izlenmiş bir filmin, okunmuş bir kitabın veya sohbetin hatırlanamaması
  • Çalışma hayatında yapılması gereken sorumlulukların unutulması ve işlerin sürekli aksaması
  • Sık sık gidilen veya gidilmiş bir adresin unutulması veya hatırlamada güçlük çekilmesi
  • Basit seçimlerde zorlanma ve kararsızlık yaşanması
  • Ruh halinde beklenenin dışında farklılıklar olması
  • Yakın çevrede ve ailedeki kişilerin isimlerinin unutulması
  • Sürekli eşya kaybedilmesi
  • Konuşma esnasında söylenecek sözcüklerin unutulması halinde NPT unutkanlık testine başvurulmalıdır.

  Yukarıdaki yakınmalardan biri veya birkaçı bulunan kişilerin kısa zamanda uzman bir hekime başvurmaları önerilir. Siz de unutkanlık hastalığından şüpheleniyorsanız, NPT unutkanlık testi için kliniğimiz ile iletişime geçebilir, Uzm. Dr. Aslı Bahar Turan’dan randevu alabilirsiniz.

  NPT Unutkanlık Testi Nasıl Yapılır?

  NPT, hastalığın tanısına dair cevaplanamayan soruları araştırmak için oluşturulmuş testlerdir. Bu testler, beyin ve davranış arasındaki ilişkiyi temel alarak oluşturulmuş psikometrik araçlar yardımıyla yapılır. Uzman hekimler tarafından hazırlanan soruların hastaya sorulmasıyla muayene gerçekleştirilir. Bu sorular, hastanın eğitim durumuna göre hazırlanmış sorulardır. Testler ile hastanın dikkati ve sürdürme süresi, bellek, soyutlama, planlama, algı, duygu değişkenliği gibi beynin komplike yapılı birçok işlevinin incelenmesi amaçlanır. Bu bağlamda NPT incelemeleri, zihinsel durum değerlendirmesi, bilişsel işlevlerin teker teker test edilmesiyle gerçekleştirilir.

  Teste başlamadan önce ilk olarak hastanın uyanıklığının, başka bir ifade ile bilincinin kontrol edilmesi gerekir. Daha sonra dikkati incelenir. Son olarak, motivasyonu ve anlama kapasitesi değerlendirilerek, testlere devam edilip edilemeyeceğine karar verilir. Bu aşamadan sonra bellek, dikkat, yürütücü işlevler, dil, görsel hafıza gibi nörolojik incelemeler yapılır. NPT unutkanlık testi yaklaşık olarak 30-60 dakika sürer.

  NPT Unutkanlık Testi Bursa 2023 Fiyatları

  Unutkanlık testi ücretleri hastaların şikayetlerine ve genel sağlık durumuna göre kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Bu nedenle Bursa NPT unutkanlık testi fiyatları hakkında daha detaylı bilgi almak için kliniğimiz ile iletişime geçebilir, Uzm. Dr. Aslı Bahar Turan’dan randevu alabilirsiniz.