Nörolojik Muayene Bursa

  Nörolojik muayene, çeşitli yöntemlerle sinir siteminde oluşan anormallikleri ve bunların hasarı tespit etmeye çalışan muayene çeşididir. Bu muayene esnasında hastanın detaylı öyküsü alınır, bilinç ve zihinsel fonksiyonlar kontrol edilir. Bunlara ek olarak kranial sinirler, motor sistem, duyu sistemi, reflekslerin muayenesi ve sinir germe testi yapılarak kişinin mevcut medikal durumu incelenir.

  Yazımızın devamında nörolojik muayenenin ne olduğu, nasıl yapıldığı ve hangi testlerden faydalanıldığı hakkında detaylı bilgi bulabilirsiniz. Bursa nörolojik muayene ile ilgili ayrıntılı bilgi için kliniğimizle iletişime geçebilir, Uzm. Dr. Aslı Bahar Turan’dan randevu alabilirsiniz.

  Nörolojik Muayene Nedir?

  Sinir ve sinir-kas sisteminde gelişen fonksiyon bozukluklarının, bu bozuklukların tetiklediği veya neden olduğu hastalıkların tanı sürecine nörolojik muayene denir. Bu muayene, sinir sisteminin tüm bölümlerinin ve sinir-kas sistemindeki hastalıkların tümünün dahil olması nedeniyle geniş bir alanı kapsar.

  Nörolojik Muayene Nasıl Yapılır?

  Nörolojik muayenede ilk olarak detaylı hasta öyküsü alınır. Bilinç, kranial sinirler, motor sistem, refleksler, duyu fonksiyonları, ense sertliği ve komada bulunan hastaların durumu değerlendirilir.

  Nörolojik Anamnez (Hasta Öyküsü) Nasıl Alınır?

  Hastanın içinde bulunduğu mevcut durumun, detaylı bir şekilde sorular sorarak tespit edilmesine hasta öyküsü alma denir. Başka bir deyişle hasta öyküsü anamnez olarak da ifade edilir. Nörolojik anamnezde ilk olarak hastanın yakın zamanda yaşadığı şikayetler öğrenilir. Daha sonra bu şikayetlerin ne zaman görülmeye başladığı, zaman içerisinde gözlemlenen değişimler sorgulanarak hastalığı tetikleyen çevresel faktörler tespit edilmeye çalışılır.  Bunlarla beraber hastanın yaşı, cinsiyeti, mesleği, aldığı eğitim, geçirmiş olduğu hastalıklar hakkında da bilgi toplanır. Hastanın günlük alışkanlıkları, madde bağımlılığı ve kullandığı ilaçlar öğrenilerek şikayetlere neden olabilecek faktörler araştırılır. Hasta öyküsünün son aşamasında, aile öyküsü alınarak genetik hastalıkların varlığı sorgulanır.

  Bilinç Muayenesi Nedir?

  Bilinç, kişinin uyanık olma halini ve uyanık haldeyken çevresinde gelişen zaman, yer gibi durumlardan haberdar olmasını ifade eder. Bu nedenle bilinç muayenesinde kişinin uyanıklığı değerlendirilir. Uyanıklık, hastanın çevresinden haberdar olmasını engelleyen yani uyanıklığı bozan durumlar ve bozukluğun derecesine göre sınıflandırılır. Bu kapsamda bilinçteki en hafif bozulma laterji,  stupor ve bilincin ileri derecede bozukluğunu ifade eden koma şeklinde sıralanır.

  Kraniyel Sinir Muayenesi Nedir?

  Kranial sinir muayenesi ile on iki çift olan kafa sinirleri incelenir. Olfaktor sinirlerde oluşan bozuklukların neden olduğu koku kaybı, optik sinirlerde oluşan hasarların görme işlevini ne derece etkilediği tespit edilmeye çalışılır. Bunlar haricinde, okulomotor, troklear, abdusens, trigeminal, fasiyal, vestibülokohlear, glassofaringeal, vagus, aksesuar ve hipoglossal sinirlerinde oluşan lezyonların işitme, tat, görme, konuşma gibi fonksiyonları ne derece etkilediği tespit edilir.

  Motor Sistem Muayenesi Nedir?

  Motor sistem muayenesi vücudun hareket etmesini sağlayan kasların gücünün ve geriliminin değerlendirilmesini içerir. Kas gücü kasın yerçekimine karşı hareket ettirilme skalasına göre değerlendirilir. Kas gücünün bir miktar olması parezi, kas gücünün hiç olmaması yani hiç hareket ettirememe pleji olarak adlandırılır. Kas hareket kabiliyetine göre belirlenen bu puanlama sistemi, kasların yerçekimine ve karşı bir güce direnme seviyesi klinik ortamda test edilerek belirlenir.  Hareket kabiliyetine bağlı olarak 0 ila 5 puan arasında bir skala belirlenmiştir. Pleji durumunda kas gücü (hareketi) puanı 0 olur.

  Refleks Muayenesi Nedir?

  Nörolojik refleks muayenesi, organizma sensörlerinin dış uyaranlara verdiği yanıtların değerlendirilmesini ifade eder. Refleks muayenesi derin ve yüzeyel olmak üzere ikiye ayrılır. Derin tendon refleksi çekiç yardımıyla test edilir. Bu muayenede Biseps, Triseps, Brakiyoradyal, Patella ve Aşil tendonlarının uyaranlara verdiği tepkiler incelenir. Yüzeyel refleks muayenesi, bir iğne ile yüzeyin çizilmesi şeklinde yapılır.  Böylece uygulanan bölgedeki kasların kasılma derecesi ölçülür. Yüzeyel refleksler plantar, kremaster, anal, karın cildi, göz kırpma gibi alt dallara ayrılarak muayene edilir.

  Duyu Muayenesi Nedir?

  Periferik duyusal sinir siteminin uyaranlara verdiği tepkilerin ölçülmesi duyu muayenesi olarak adlandırılır. Yüzeysel duyu, derin duyu ve kortikal duyumlar olmak üzere üç bölümde incelenir. Yüzeysel duyuların muayenesi, ağrı, ısı, dokunma duyumlarının fonksiyonlarının incelenmesi işlemidir. Derin duyu muayenesi ise pozisyon, vibrasyondur ve diapozon yardımıyla ölçülür. Kortikal duyumların ölçümü ise taktil lokalizasyon, sönme fenomeni, iki nokta ayrımı, grafizm ve stereognozi yöntemi kullanılarak gerçekleştirilir.

  Nörolojik Muayenede Hangi Testler Kullanılır?

  Nörolojik muayenede sinir sisteminde meydana gelen fonksiyon bozukluklarını tespit edebilmek için sinirsel ileti ölçerlerden ve gelişmiş görüntüleme yöntemlerinden faydalanılır. Bu sayede sinirlerde oluşan lezyonların ve sinir kas hastalıklarının tanı ve tedavisi olanaklı hale gelir. Söz konusu tetkikler şu şekilde sıralanabilir:

  • Polisomnografi (uyku testi): Bu test uyku bozukluklarının tanı ve tedavisinde kullanılır. Hem evde hem de klinik ortamında yapılabilir.
  • Elekroensefalografi (EEG) testi: Başta epilepsi olmak üzere farklı sinirsel hastalıkların teşhisinde kullanılır. Çocuklarda ve yetişkinlerde uygulanabilir bir testtir.
  • Elektronöromyografi (EMG) testi: Çocuk ve yetişkinlerde uygulanabilir. Sinirler ve sinir-kas arasındaki bağlantı bozukluklarını elektrofizyolojik yöntemle tespit etmeye yardımcı olur. EMG testi, Karpal Tünel Sendromu, bel ve boyun fıtıkları, yüz felci, ALS, Guillain Barre gibi hastalıkların tanı ve tedavi sürecinde kullanılır. Komplike bir testtir ve nöroloji doktorları tarafından uygulanırlar.
  • Uyarılmış Potansiyeller (UP): UP testi, belirli bölgelere verilen elektrik akımına, sinirlerin verdiği tepkinin ölçümünün yapıldığı bir test olarak karşımıza çıkar. Somatosensoriyel (SEP), Vizüel (VEP), İşitsel (BAEP) uyarılmış potansiyel testleri farklı hastalıkların teşhisinde ve tedavisine yardımcı olan nörolojik testlerdir.

  Bursa Nörolojik Muayene Fiyatları 2023

  Nörolojik muayene, birçok adımdan oluşan komplike bir muayene süreci olmasından dolayı ücretleri kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Bu nedenle Bursa nörolojik muayene fiyatları hakkında daha detaylı bilgi için kliniğimizle iletişime geçebilir, Uzm. Dr. Aslı Bahar Turan’dan randevu alabilirsiniz.