Myastenia Gravis Tedavisi Bursa

  Myastenia gravis tedavisi Bursa kas hareketlerinde kısıtlamalara sebep olan myastenia gravis hastalığının tedavisi için medikal, cerrahi ve hastalığa özel diğer tedavi yöntemlerinin uygulanmasıdır.  Myastenia gravis hastalığı sinirler ile kaslar arasındaki iletişim bozuklukları sebebiyle hareket sorunlarına yol açan bir nörolojik hastalıktır. Kasların etkilenme aralığı değişken olabilir. İleri seviye fonksiyon sorunlarında diyafram kasları bile etkilenebilir iken bazı hastalarda sadece küçük kas grupları etkilenir.

  Bu hastalık bağışıklık sistemindeki bir sorun sebebiyle vücudun kendi asetilkolin reseptörlerine karşı antikor üretmesi sonucu oluşur. Myastenia gravis sebebiyle hastalarda konuşma, görme, yutkunma, yürüme gibi fonksiyonlarda kas sorunları oluşmaktadır. Myastenia gravis tedavisi ise bu hareket aksaklıklarını önlemek için uygulanan yöntemlerdir. Myastenia gravis tedavisi Bursa hakkında detaylı bilgi almak için Uzm. Dr. Aslı Bahar Turan ile iletişime geçebilirsiniz.

  Myastenia Gravis Nedir ?

  Myastenia gravis hastalığı sinirlerin kaslara yaptığı mesaj iletimi fonksiyonunda yaşanan bozukluk sebebiyle meydana gelen bir kas-sinir hastalığıdır. Bu hastalık kaslarda güçsüzlük ve fonksiyon sorunlarına neden olur. Myastenia gravis hastalığının şiddeti hastadan hastaya değişim göstermektedir. Az şiddetli hastalık seyirlerinde etkilenen kas bölgesi küçük çaplı iken daha şiddetli vakalarda yaşamsal fonksiyonları devam ettiren diyafram gibi kaslarda sorunlar görülebilir.

  Myastenia gravis hastalığı bağışıklık sisteminde meydana gelen bozulmalar sonucu oluşur. Normal şartlarda bağışıklık sistemi mikrop ya da virüs gibi tehditleri algıladığında vücudun korunması için antikorlar üretir. Bu antikorlar tehdit oluşturan ürünün negatif etkilerini önleyerek bağışıklığı korur. Diğer yandan bağışıklık sistemi anormal şekilde kendi kas hücrelerini tehdit olarak gördüğünde de antikor üretir. Bu durumda antikorlar asetilkolin reseptörlerine zarar vererek myastenia gravis hastalığına sebep olurlar. Asetilkolin reseptörleri sinir ve kas hücreleri arasındaki iletişimi sağladığı için bu yapının hasarı kas hareketlerinde bozulmalara neden olur. Sonuç olarak hastalarda kaç güçsüzlüğü meydana gelir.

  Myastenia Gravis Neden Olur ?

  Myastenia gravis hastalığının oluşumunda bağışıklık sistemindeki problemler rol oynamaktadır fakat bağışıklık sisteminin kas hücrelerini neden tehdit olarak algıladığı konusunda kesin bir tanı yoktur. Bu hastalığın oluşumunda etkili olan iki faktör belirlenmiştir. Bunlar timus bezinde tümör oluşumu ve daha önceden geçirilmiş viral bir enfeksiyondur.

  Timoma (timüs bezinde tümör olması) myastenia gravis hastalarının %15’inde görülmektedir. Timüs bezi aslen bağışıklık sağlayan hücrelerin üretimini gerçekleştirir. Tümör oluşumu bağışıklık hücrelerinde aşırı üretiminin göstergesi olduğundan timoma oluşumu myastenia gravis hastalığına sebep olabilmektedir. Ayrıca bazı hastalarda timüs bezinin cerrahi olarak alınması myastenia gravis hastalığı semptomlarını azaltmaktadır.

  Daha önceden geçirilmiş viral enfeksiyonlar ise yine bağışıklık sisteminde problemlere yol açabilir. Bu sebeple myastenia gravis hastalarının bir kısmında daha önceden geçirilmiş viral enfeksiyon bulguları vardır.

  Myastenia gravis hastalığı yaşa ve cinsiyete bağlı olarak farklı oranlarda ortaya çıkabilir. Özellikle kadınlarda 40. yaştan sonra görülürken erkeklerde 60 yaş üstü bireylerde daha yoğun ortaya çıkmaktadır.

  Myastenia Gravis Belirtileri Nelerdir ?

  Myastenia gravis bir kas-sinir hastalığı olduğu için hastalığa bağlı semptomlar kas hareketlerinde bozukluklar olarak ortaya çıkar. Myastenia gravis hastalığının belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

  • Konuşmada zorluk
  • Yüz felci
  • Çift görme
  • Göz kapaklarında düşüklük
  • Yorgunluk ve güçsüzlük
  • Yemek yerken çiğneme ve yutkunmada zorluk

  Myastenia gravis özellikle kol ve gövde kaslarını etkilediği için hastaların diş fırçalama, saç tarama, eşya taşıma gibi aktivitelerde güçsüzlük yaşaması beklenir. Bu hastalık erken dönemde tedaviye başlanmadığı takdirde ilerleme eğilimi gösterir. Hastalığın ilerlemesi ile solunum fonksiyonlarını gerçekleştiren kas gruplarında da bozulmalar oluşarak hayati riske oluşabilir.

  Myastenia Gravis Tanısı Nasıl Konulur ?

  Hastaların kas güçsüzlüğü ve kas fonksiyon bozuklukları sebebiyle hekime başvurması durumunda öncelikle fiziki muayene yapılır. Bu muayene sayesinde kas refleksleri ve kaslardaki güçsüzlük analiz edilir. Kas gruplarının sinirlerin ilettiği sinyallere olan tepkisi ise EMG adı verilen yöntemle test edilir. Bu tetkikte gönderilen yapay kasılmalar sonucu kasların verdiği tepkiler gözlemlenir. Bilgisayarlı tomografi ve MR ile timüs bezinde tümör varlığı kontrol edilir. Kan testleri uygulanarak antikor üretimi  kontrol edilir. Bütün tetkiklerin verileri analiz edilerek myastenia gravis hastalığına yönelik tanı konulur.

  Myastenia Gravis Tedavisi Nasıl Uygulanır ?

  Myastenia gravis hastaları kas fonksiyonlarındaki sorunlar sebebiyle günlük hayatlarında problemler yaşamaktadır. Tedavi yöntemleri ise bu problemlerin etkisini minimuma indirerek hastaların daha kaliteli bir hayat yaşamasını sağlamaktadır. Myastenia gravis hastalığı için kesin bir çözüm bulunamamış olmasına rağmen hastalarda görülen semptomlar medikal ve cerrahi tedaviler ile kontrol altına alınabilir.

  İlaç tedavisi için kas güçlendiriciler, bağışıklık baskılayıcılar ve kortikosteroidler kullanılabilir. İlaç tedavisine yanıt vermeyen hastalarda ise plamefaz adı verilen yöntem uygulanır. Bu yöntemle hastadan alınan kan hasara neden olan antikorlardan arındırılır ve arındırılmış halde hastaya geri verilir. Bu şekilde zararlı antikorların atılımı sağlanır. İntravenöz immünglobulin yöntemi uygulanabilir. Bu yöntemle zararlı antikorlara karşı yeni antikorlar hastanın kanına karıştırılır.

  Timüs bezinde tümör görülür ise cerrahi tedavi uygulanır ve timus bezi alınır.

  Myastenia Gravis Tedavisi Bursa 2023 Fiyatları

  Myastenia gravis kasların sinirlerin ilettiği mesaj ve sinyallere karşı vermesi gereken yanıtları veremediği bir kas-sinir hastalığıdır. Bu hastalık bağışıklık sisteminin kas-sinir iletimini sağlayan  reseptörleri yabancı bir doku gibi algılayıp bunlara zarar verecek antikor üretimi yapması ve bu dokulara saldırıp hasarlanması sonucunda oluşur. Bağışıklık sistemindeki bu sorun viral bir enfeksiyon veya timus bezinde oluşan tümör nedeniyle olabilir. Myastenia gravis hastaları konuşma, görme, yutkunma, çiğneme ve hatta solunum hareketlerinde sorun yaşayabilir. Myastenia gravis tedavisi ise cerrahi veya medikal olarak uygulanan ve bu kas problemlerini kontrol altına alan yöntemlerdir. Bursa myastenia gravis tedavisi hakkında detaylı bilgi almak ve randevu oluşturmak için kliniğimiz ile görüşebilirsiniz.