MS Hastalığı Tedavisi Bursa

  MS hastalığı tedavisi Bursa (Multiple Skleroz) sinir sisteminde oluşan çeşitli plaklar sebebiyle meydana gelen MS hastalığının sebep olduğu atakların kontrol altına alınmasıdır. MS hastalığı omurilik üzerindeki miyelin kılıfında oluşan hasar sonucu ortaya çıkar. Bu hastalık sebebiyle kas hareketlerinde aksaklıklar meydana gelir.

  MS hastalığının nedeni kesin olarak bilinmemektedir ancak bazı çevresel ve genetik faktörlerin etken olduğu gösterilmiştir. MS hastalığının tedavisi için hastalara özel planlanan tedavi seçenekleri ile atak sıklığının azalması sağlanabilmektedir. Diğer yandan MS hastalığının kesin bir tedavisi bulunmamaktadır. MS hastalığı (Multiple Skleroz) tedavisi Bursa hakkında detaylı bilgi almak için Uzm. Dr. Aslı Bahar Turan ile iletişime geçebilirsiniz.

  MS Hastalığı (Multiple Skleroz) Nedir ?

  MS hastalığı olarak bilinen multiple skleroz, sinir sisteminde meydana gelen hasar sonucu hasarla ilişkili merkezlerde fonksiyonların bozulmasına yol açan sinir sistemi hastalığıdır. Bu hastalık sinir tellerinin etrafını saran ve koruyan miyelin kılıfı adlı dokuda oluşan deformasyon nedeniyle ortaya çıkar. Bu deformasyonun oluştuğu çevrede plak adı verilen sert alanlar oluşur. Sinir sisteminde oluşan bu plaklar sebebiyle sinirlerin mesaj iletme sistemi hasar görür. Bu yüzden hasar gören bölgeyle ilintili olarak yürüme, görme ve konuşma gibi eylemlerde aksaklıklar görülür. MS hastalığı bu aksaklıkların ortaya çıktığı ataklar ile kendini gösterir.

  MS Hastalığı Belirtileri Nelerdir ?

  MS hastalığı belirtileri plakların oluştuğu beyin bölgelerine ve bu plakların etkisine göre farklı belirtiler gösterebilir. Bu yüzden MS hastalığının semptomları kişiye özel olarak değerlendirilir. Ortaya çıkan belirtiler ise önce yoğunlaşıp sonrasında azalır. Ancak kötüleşme sonrasında düzelme göstermeyen vakalar da olabilmektedir.

  Ortaya çıkabilecek MS belirtileri :

  • Kol ve bacaklarda güçsüzlük, katılık
  • Farklı vücut bölgelerinde hissizlik
  • Konuşma zorluğu
  • Denge bozukluğu
  • Görme bozukluğu
  • Çift görme
  • İdrar kaçırma

  Ataklar sırasında bu belirtilerin birkaçı birarada yada bir tanesi tek başına görülebilir. Belirtilerin nasıl görüldüğü ve hangilerinin görüldüğü sinir sisteminin etkilenen bölgesine göre değişim gösterir. Bu belirtilerin varolması hastanın kesin olarak MS olduğunu göstermez fakat bu belirtilerin bir günden uzun sürmesi ve artarak devam etmesi halinde nöroloji hekimine başvurulması gerekir.

  MS (Multiple Skleroz) Neden Ortaya Çıkar ?

  Multiple Skleroz hastalığının neden ortaya çıktığı kesin olarak belirlenmiş değildir fakat bazı faktörlerin MS hastalığına sebep olduğu iddia edilmektedir. MS hastalığı genetik, çevresel ve viral faktörler etkisiyle ortaya çıkabilir. MS hastalığının ortaya çıkma riskini arttıran faktörlere dayalı teoriler :

  • Geçmişte vücuda giren bir virüsün yıllar sonra hastalık olarak ortaya çıkması,
  • Bağışıklık sisteminde mikrop ve virüslere karşı koruma sistemi olan antikorların bilinmeyen bir nedene bağlı olarak sinir sistemindeki miyelin kılıfına zarar vermesi,
  • MS hastalığı görülen anne ve babalarının çocuklarında genetik olarak MS hastalığı görülme oranının yüksek olması,
  • Düzensiz beslenme ve vitamin eksikliği şeklinde sıralanabilir.

  Bu teorilerin dışında kuzey ülkelerinde yaşayanlar, 20-40 yaş aralığındaki insanlar ve kadınlarda MS hastalığı görülme oranı daha yüksektir. Bu gruplarda MS görülme oranının neden daha yüksek olduğu ise açıklanamamıştır.

  MS Hastalığı (Multiple Skleroz) Çeşitleri Nelerdir ?

  MS hastalığı sinir sistemi hasarının kişilerde farklılaşması sebebiyle ana olarak dört farklı çeşitte ortaya çıkabilir. MS hastalığının dört çeşidi şu şekildedir :

  1. Ataklarla ilerleyici MS hastalığı: Zamana yayılan ve ataklarla seyreden hastalık atak sonraları kısmi düzelme gösterir.
  2. Primer ilerleyici MS hastalığı: Daha nadir görülen bu çeşitte hastalık genellikle yavaş seyirde ilerler. Bu seyir sırasında vücutta MS hastalığının sebep olduğu engellilik artar.
  3. Sekonder ilerleyici MS hastalığı: Ataklar sonrasında düzelmeler ile gelişen MS vakalarında bazı semptomların azalması ya da tamamen ortadan kalkması görülebilir iken, sekonder ilerleyici MS hastalığında yürüme güçlüğü, konuşma sorunları, denge bozukluğu, bilişsel engel oranında artış devam eder.
  4. Atak ve iyileşmeler ile devam eden MS hastalığı: Ataklar hafif seyreder ve atak sonraları tam düzelme görülür, biriken hasar görülmez.

  MS Hastalığı (Multiple Skleroz) Nasıl Teşhis Edilir ?

  MS hastalığının tanısını koymak için çeşitli testler yapılarak diğer olasılıkların elendiğini bir süreç izlenir. MS hastalığı teşhisi için kesin sonuç verebilen bir test olmaması bu hastalığın teşhis sürecini zorlaştırmaktadır. Görme, duyma, kol ve bacaklara uygulanan sinir testleri, MR görüntülemesi, beyin ve omurilik sıvılarının incelenmesi gibi test sonuçlarının analizi ile MS hastalığı için tanı konulabilir.

  MS Hastalığı (Multiple Skleroz) Nasıl Tedavi Edilir ?

  MS hastalığının tamamen iyileşmesine yönelik bir tedavinin olmamasının yanı sıra MS hastalığının sebep olduğu atakları kontrol altına almaya yönelik tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Bu tedaviler kişilerde oluşan semptomlar ve atak sıklıklarına bağlı olarak kişiye özel planlanır. Ayrıca tedavi başlamanın gecikmemesi atakların kontrolü açısından oldukça önemlidir.

  MS Hastalığı (Multiple Skleroz) Tedavisi Bursa 2023 Fiyatları

  MS hastalığı sinir sisteminde oluşan hasara bağlı olarak ortaya çıkan ve hastada kısıtlıklıklara sebep olabilen bir nörolojik hastalıktır. MS hastalığı sinir sisteminde mesajları ileten sinirlerin korunmasını sağlayan miyelin kılıfındaki deformasyona bağlı ortaya çıkar. Diğer yandan MS hastalığının hangi faktörler sebebiyle oluştuğu kesin olarak belirlenememiştir. Çevresel, genetik ve kimyasal maddelere maruziyet gibi faktörlerden MS hastalığının ortaya çıkabileceği öngörülmektedir.

  MS hastalığı sebebiyle görme, duyma, konuşma, kol ve bacak hareketlerinde bozukluklar gibi semptomlar oluşur. Bu semptomlar genellikle ataklar halinde seyreder. MS hastalığı tedavisi ise bu atakların kontrol altına alınmasına yönelik uygulanan yöntemlerdir. Bursa MS hastalığı tedavisi fiyatları hakkında detaylı bilgi almak ve randevu oluşturmak için kliniğimiz ile görüşebilirsiniz.