Uzm. Dr. Aslı BAHAR TURAN
Beyin ve Sinir Hastalıkları Uzmanı


Uzm-Dr-Asli-Bahar-Turan1982 yılında Bursa’da doğmuştur. Orta ve lise eğitimini Bursa Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır. 2000 yılında başladığı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2006 yılında mezun olmuş, aynı yıl Uludağ Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı’nda başladığı ihtisasını 2011 yılında tamamlayarak uzman ünvanı almıştır.

Tıp Eğitimi sürecinde Pisa, İtalya’da Universita di Pisa ve Boston, Amerika’da Massachusettes General Hospital hastanelerinde bulunmuş, uzmanlık eğitimi sürecinde alması gereken Çocuk Nörolojisi eğitimini Torino, İtalya’da Ospedale Martini Hastanesi’nde tamamlamıştır. 2011 yılında Ulusal Nöroloji Yeterlilik Sertifikası almış, 2014 yılında ise Avrupa Nöroloji Yeterlilik Sertifikası’na hak kazanmıştır. Uzmanlık eğitimi sürecinde 1,5 yıl süreyle uyku laboratuvarında çalışmış 2013 yılında Yedikule Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndenaldığı Uyku Sertifikası ile Uyku Bozuklukları üzerine olan eğitimini tamamlamıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

2012-2014 yılları arasında devlet hizmet yükümlülüğü sebebiyle Bozüyük Devlet Hastanesi’nde yaptığı görevine 2014-2016 yılları arasında Bursa Anadolu Hastanesi’nde, 2016-2018 yılları arasında Özel Bursa Doruk Hastanesi’nde devam etmiştir. Temmuz 2018 itibarıyla kendi özel muayenehanesinde hizmet vermeye başlamıştır. Evli ve iki kız çocuğu annesidir.


Eğitim

2018 – Bugün – Özel MuayenehaneNöroloji Uzmanı
2016 – 2018 – Bursa Özel Doruk HastanesiNöroloji Uzmanı
2014 – 2016 – Özel Bursa Anadolu HastanesiNöroloji Uzmanı
2012 – 2014 – Bozüyük Devlet HastanesiNöroloji Uzmanı
2011 – Ospedale Martini, Torino, İTALYAÇocuk Nörolojisi Asistan Hekim
2006 – 2011 Uludağ Üniversitesi Tıp FakültesiNöroloji Asistan Hekim
2006 – Massachusetts General Hospital, Boston, ABDGöğüs Cerrahisi Intern Hekim
2006 – Massachusetts General Hospital, Boston, ABDNöroloji Intern Hekim
2005 – Universitá Di Pisa, Pisa, İTALYAKadın Hastalıkları ve Doğum Intern Hekim
2000 – 2006 – Uludağ Üniversitesi Tıp FakültesiTıp Eğitimi
1993 – 2000 – Bursa Anadolu LisesiOrta Okul ve Lise Eğitimi


Sertifikalar

  • 30.05.2014 | Avrupa Nöroloji Yeterlilik Sınavı
  • 01.11.2013 | Uyku Bozuklukları Sertifikasi
  • 07.12.2010 | Türk Nöroloji Derneği Yeterlilik Sınavı

Araştırmalar

Geçici iskemik atak sonrası inme gelişme riski ve riskin belirlenmesinde C-reaktif protein ve fibrinojenin rolü (Uzmanlık tezi)
Prof. Dr. Mustafa Bakar

♦  Migren atak tedavisinde Etodolak kullanımının etkinliği
Prof. Dr. Babur Dora

♦  Migren profilaksisinde Venlafaksin kullanımının etkinliği
Prof. Dr. Vesile Öztürk

♦  A patient preference study of Frovatriptan versus Zolmitriptan for the acute treatment of migraine
Istituto Lusofarmaco d’Italia S.P.A., Italy

♦  BEST-PGX- Baseline data of a pharmacogenomic and pharmacogenetic study to identify predictors of treatment response to interferon-beta-1b
Prof. Ludwig Kappos, Switzerland

Kitap Bölümü

♦  Neurology and General Medicine, Michael J. Aminoff, 2010
Solunum ve Sinir Sistemi
Mustafa Bakar, Aslı Bahar


Yayınlar

♦  Multipl Skleroz Tedavisinde Mitoksantron Kullanımı: Bir Kliniğin Deneyimi
Taşkapılıoğlu O, Şener D K, Turan A B, Yurtoğulları S, Tütüncü A, Güllülü S, Ocakoğlu G, Turan O F
Türk Nörol Derg. 2012; 18(2):62-66

♦  Relapsing-remitting multipl skleroz hastalarında glatiramer asetat deneyimi
Taşkapılıoğlu Ö, Turan A B, Albas M, Turan F
Türk Nörol Derg 2012;18(1):17-20

♦  Vulnerability of an epileptic case to psychosis: Sodium valproate with lamotrigine, forced normalization, postictal psychosis or all?
Turan A B, Seferoglu M, Taskapilioglu O, Bora I
Neurol Sci. 2012 Oct;33(5):1161-3 (SCI-expanded)

♦  Ziprasidone and tardive dystonia: A case report and literature review
Turan A B, Akkaya C, Eker S, Sarandol A, Karlı N
Bull Clin Psychopharmacol 2011;21:243-45 (SCI-expanded)

♦  Nosocomial Leuconostoc Pseudomesenteroides Meningitis: A Case Report and Review of the Literature
Taskapilioglu O, Bahar A, Yılmaz E, Bakar M
Balkan Med J 2011;28: 216-18 (SCI-expanded)

♦  Multisentrik glioblastoma multiforme olgusu
Tolgay E, Bahar A, Yurtoğulları Ş, Karlı N, Erer S, Turan F, Tolunay Ş
Türk Nörol Derg 2008; 14(4): 272-76


Bildiriler

♦  Posterior reversibl lökoensefalopati gelişen akut lenfoblastik lösemi olgusu
Turan A B, Duran S, Özyurtlu D, Taşkapılıoğlu Ö, Ali R, Bora İ
46. Ulusal Nöroloji Kongresi, 4-9 Aralık, 2010, Antalya

♦  Tübeküloza bağlı kauda ekuinasendromu: Bir olgu
Şener D K, Kaygılı E, Turan A B, Taşkapılıoğlu Ö, Akalın H, Hakyemez B, Zarifoğlu M
46. Ulusal Nöroloji Kongresi, 4-9 Aralık, 2010, Antalya

♦  Vulnerability of an epileptic case to psychosis: Sodium valproate with lamotrigine, forced normalization, postictal psychosis or all?
Bahar A, Serefoglu M, Taskapilioglu O, Bora I
28th International Epilepsy Congress, June 28-July 2, 2009, Budapest, Hungary

♦  Leptin yüksekliği ile ilişkili multipl skleroz: olgu sunumu
Kaygılı E, Kamacı D, Bahar A, Taşkapılıoglu Ö, Cander S, Hakyemez B, Turan F
45. Ulusal Nöroloji Kongresi, 10-15 Kasım, 2009, Antalya

♦  Arteriovenöz malformasyona bağlı intrakranial kanama gelişen gebe bir olgu
Bahar A, Taşkapılıoğlu Ö, Erer S, Karlı N, Bora İ, Korfalı E, Hakyemez B, Aydın G, Uncu G, Kimya Y, Kılıç T
44. Ulusal Nöroloji Kongresi, 11-16 Kasım, 2008, Antalya

♦  İntratekal metotreksat uygulamasına bağlı ensefalopati tablosu gelişen bir olgu
Bahar A, Taşkapılıoğlu Ö, Bora İ, Hakyemez B, Ali R
44. Ulusal Nöroloji Kongresi, 11-16 Kasım, 2008, Antalya

♦  Rodentisit inhalasyonu sonrası koma gelişen bir olgu
Bahar A, Taşkapılıoğlu Ö, Bora İ
44. Ulusal Nöroloji Kongresi, 11-16 Kasım, 2008, Antalya

♦  Olanzapin kullanımına bağlı serebral tuz kaybettirici sendromu gelişen bir olgu
Bahar A, Yurtoğulları Ş, Taşkapılıoğlu Ö, Karlı N, Ünal O, Akkaya C
44. Ulusal Nöroloji Kongresi, 11-16 Kasım, 2008, Antalya

♦  Baklofen kullanımı sonrası akinetik mutizm gelişen bir olgu
Kamacı D, Bahar A, Taşkapılıoğlu Ö, Bakar M, Cambazoğlu M, Akkaya C
44. Ulusal Nöroloji Kongresi, 11-16 Kasım, 2008, Antalya

♦  Farklı klinik bulgulara sahip üç Fahr Hastalığı olgusu
Erer S, Albas M, Bahar A, Koçkaya A, Karlı N, Zarifoğlu M
43. Ulusal Nöroloji Kongresi, 10-15 Kasım, 2007, Antalya

♦  Beyin sapı yerleşimli klinik ve radyolojik olarak tümör düşündüren bir demiyelinizasyon olgusu
Erer S, Bahar A, Tolgay E, Taşkapılıoğlu Ö, Turan F, Zarifoğlu M
43. Ulusal Nöroloji Kongresi, 10-15 Kasım, 2007, Antalya

♦  Multisentrik glioblastoma multiforme olgusu
Tolgay E, Bahar A, Yurtoğulları Ş, Karlı N, Erer S, Turan F, Tolunay Ş
43. Ulusal Nöroloji Kongresi, 10-15 Kasım, 2007, Antalya

♦  Nozokomiyal Leuconostoc Pseudomesenteroides menenjiti: Olgu sunumu
Bahar A, Albas M, Çavdar Ç, Taşkapılıoğlu Ö, Yılmaz E, Bakar M
43. Ulusal Nöroloji Kongresi, 10-15 Kasım, 2007, Antalya