Bursa EEG (Elektroensefalografi)

  EEG Bursa testi, beyinde, sinir hücrelerinin iletişimine bağlı olarak oluşan elektriksel dalgalanmaların kaydedilerek incelenmesi işlemine denir. Sinir sistemi, yaklaşık olarak on milyar sinir hücresinden oluşan bir fizyolojiye sahiptir. Sinir hücreleri işlevlerini birbiriyle iletişim kurarak sürdürürler. Bu iletişim, beyinde elektriksel dalgalanmalar meydana getirir. Ortaya çıkan elektriksel dalgalanmaların ölçülerek beyin fonksiyonlarının incelenmesi EEG testi ile yapılır.

  Yazımızın devamında EEG testinin ne olduğu, neden ve nasıl çekildiğine ilişkin detaylı bilgi bulabilirsiniz. Bursa EEG (elektroensefalografi) hakkında daha detaylı bilgi almak için kliniğimiz ile iletişime geçebilir, Uzm. Dr. Aslı Bahar Turan’dan randevu alabilirsiniz.

   EEG (Elektroensefalografi) Nedir?

  EEG testi, beyinde, sinir hücrelerinin iletişimine bağlı olarak oluşan elektriksel dalgalanmaların kaydedilerek incelenmesi işlemine denir. Beyin dalgalarının, uluslararası belirlenmiş haritalandırma sisteminden faydalanılarak dijital ortama veya kağıt üzerine yazdırılması ile kaydedilir. Söz konusu elektriksel faaliyetler kişinin uyku veya uyanık halde olmasına, günlük yaşam akışında karşılaştığı faktörlere göre değişiklik gösterir.

  EEG (Elektroensefalografi) Nasıl Çekilir?

  EEG, elektrot adı verilen tıbbi cihazların kafa derisine ve kulak önlerine yapıştırılması ile gerçekleştirilir. Yapıştırma işleminde pasta adı verilen özel bir yapıştırıcı madde kullanılır. Doktorun gerekli görmesi durumunda EEG uyku ve uyanıklık durumunda çekilebilir. EEG beyindeki dalgalanmaları kayıt etmek için kullanılan bir yöntem olup, beyine elektrik verilmediği için ağrıya neden olmaz.

  EEG çekimine başlanmadan önce elektrotların takılacağı yerler belirlenir. Daha sonra yapıştırıcı veya elastik başlıklar yardımıyla, elektrotlar saç derisinde belirlenen noktalara sabitlenir. Daha sonra teller yardımıyla, elektrotlar kaydın gerçekleşmesi için EEG cihazına bağlanır. Uyku ve uyanıklık durumuna bağlı olarak süre değişmekle beraber EEG testi ortalama 20 dakika sürer.

  EEG (Elektroensefalografi) Testinde Nelere Dikkat Edilmelidir?

  Beyin dalgalarının kayıt kalitesini arttırarak doğru sonuçlar elde etmek için bazı hususlara dikkat etmek gerekir. Test öncesinde dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekilde sıralanabilir:

  • EEG testi öncesi hastanın yaşı, cinsiyeti, genel sağlık durumu hakkında bilgi elde edilir. Yani hastanın anamnezi (öyküsü) alınır.
  • EEG testi öncesinde saç derisinin temiz olması gerekir. Saçların test günü veya bir gün önceden yıkanarak krem, saç spreyi gibi ürünlerin kullanılmaması önerilir.
  • Testten önceki bir gün içerisinde kafein içeren ürünlerin tüketilmemesi tavsiye edilir.
  • Eğer hastanın kullandığı bir ilaç varsa teste yapacağı etkiyi öğrenmek için doktoruna danışması gerekir.

  EEG çekiminin yapıldığı esnada dikkat edilmesi gereken uygulamalar şu şekilde sıralanabilir:

  • Monopolar elektrot cihazlarından birinin kulak önünee, birinin de saç derisine sabitlenmesi gerekir.
  • Bipolar elektrotların her ikisi de kafa derisine sabitlenerek gerektiği kadar sürede kayıt alınmalıdır.
  • Göz açma uygulaması yapılmalıdır.
  • Farklı frekanslarda intermittant fotik stimulasyon (ışık uyaran), hiperventilasyon (derin nefes alıp verme) ile provakasyon (uyarıcı) uygulamaları yapılır.
  • Uykunun farklı evrelerindeki dalgalanmaları kayıt etmek için uyku EEG’si çekilir.

  EEG (Elektroensefalografi) Testi Neden Çekilir?

  Elektroensefalografi, beyindeki elektriksel dalgalanmalardan yola çıkarak sinir hücreleri arasındaki iletişimin sağlıklı bir şekilde sağlanıp sağlanmadığını tespit etmek amacıyla çekilir. Beyinde gelişen patalojiler, söz konusu iletişimde aksaklıklara ve buna bağlı olarak birçok hastalığa neden olabilir. Bu nedenle EEG tanı ve tedavi sürecinin belirlenmesine yardımcı olur. EEG testi ile teşhis edilebilecek hastalıklar şu şekilde sıralanabilir:

  • Sara (Epilepsi) hastalığı
  • Yaralanmaya bağlı oluşan beyin travmaları
  • Beyinde fonksiyon bozukluğuna neden olabilen ensefalopati gibi hastalıklar
  • Beyin tümörleri
  • Ensefalit (beyin iltihabı)
  • Felç (inme)
  • Bunama
  • Unutkanlık
  • Nöropsikiyatrik rahatsızlıklar
  • Psikiyatrik hastalıklar
  • Komadaki hastalarda beyin ölümünün gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol etmek için
  • Gerekli görüldüğü zaman ameliyat esnasında beyin aktivitelerini ölçmek için EEG testinden faydalanılır.

  EEG (Elektroensefalografi) Sonuçları Nasıl Değerlendirilir?

  EEG testinden elde edilen sonuçlar, kişinin yaşına, kullandığı ilaçlara, çekimin nasıl geçtiğine göre değerlendirilir. Önceden çekilmiş EEG testi varsa iki EEG testi sonuçları karılaştırılarak gelişen ilerlemeler veya gerilemeler kontrol edilir. Çekim sonuçları incelenirken şu hususlara bakılır:

  • Göz açma esnasında voltaj baskılaması veya engellemesi, başka bir deyişle supresyonu olup olmadığı kontrol edilir.
  • Kafanın her iki kısmında da bulunana sağ ve sol beyin lobu arasında simetri bozukluğu gelişip gelişmediğine bakılır.
  • Beyinde bazı noktalarda veya çoklu şekilde bir anormal aktivitenin varlığı incelenir.
  • Paroksismal bozuklukların oluşumu, çeşidi, başlangıç ve bitiş noktaları kontrol edilir.
  • Çekim esnasında yapılan derin nefes alıp vermenin ve ışık uyaranın beyindeki dalgalanmalar üzerinde yaptığı etki gözlemlenir.

  Tüm bu incelemeler, oluşan anomalilerin tespiti ve tedavisi için yol gösterici olarak karşımıza çıkar.

  EEG (Elektroensefalografi) Sonuçları Normalse Ne Yapılır?

  Beyinde oluşan elektrik dalgaları yapılan eylemlere göre değişmektedir. Eğer kişi gözleri kapalı ve rahatlamış bir şekilde uzanıyorsa beyinde alfa dalgaları oluşur. Tam tersi kişi uyanık ve bir işe konsantre olmuş haldeyse beyinde beta dalgaları yayılır. Söz konusu dalgalar arasındaki geçişte beyinde oluşan elektrik dalgaları normal bir şekilde değişiyorsa bu beyinde herhangi bir hastalığın gelişmediğini ifade eder.

  EEG (Elektroensefalografi) Sonuçları Normal Değilse Ne Yapılır?

  Kişinin yaptığı eylemlere bağlı olarak beyin dalgalarındaki değişim düzenli ve uyumlu bir şekilde değişme göstermiyorsa beyinde bir anomali oluşumundan söz edilir. Normal olmayan test sonuçları beyinde oluşan bazı hastalıkların şüphesini doğurur. Söz konusu hastalıklar şu şekilde sıralanabilir:

  • Sara hastalığı ve diğer nöbet bozuklukları
  • Ensefalit (beyin iltihabı)
  • Beyinde tümör oluşumu
  • Beyindeki kan damarlarının tıkanması yada kanaması sonucu dokuların hasarlanması
  • Alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı nedeniyle gelişen bozukluklar
  • Beyinde travmaya neden olacak darbe ve yaralanmaların varlığı

  Yapılan incelemeler, yukarda sıralanan şüpheler ve hastanın öyküsü birleştirilerek bir teşhis konulur ve tedavi süreci planlanır.

  EEG (Elektroensefalografi) Bursa 2023 Fiyatları 

  EEG (Elektroensefalografi) çekimi ücretleri hastanın şikayetlerine, bilinç haline ve genel tıbbi durumuna bağlı olarak kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Bu nedenle EEG (Elektroensefalografi) fiyatları Bursa hakkında daha detaylı bilgi için kliniğimizle iletişime geçerek Uzm. Dr. Aslı Bahar Turan’dan randevu alabilirsiniz.