Bursa Motor Nöron Hastalığı Tedavisi (ALS)

  Motor nöron hastalığı tedavisi Bursa (ALS), sinir hücrelerinde oluşan hasarın sebep olduğu kas güçsüzlüklerinin medikal ve konservatif yollar ile tedavi edilmesidir. Motor nöron hastalığı yani amyotrofik lateral skleroz (ALS) kas hareketliliğini sağlayan motor nöronlarda fonksiyon sorunu görülmesi ve kas hareketlerinin sorunlu hale gelmesidir. ALS zaman içerisinde kötüleşerek etkilediği kas bölgesinde yayılmaya sebep olabilmektedir.

  Motor nöron hastalığı için kesin bir tedavi yöntemi henüz geliştirilmemiştir. Diğer yandan erken teşhis ve tedavi sayesinde has hareketliliğinin uzun dönemde devam etmesi ve bazı semptomların ekarte edilmesi sağlanabilmektedir. Bu hastalığın tedavisinde ilaçlar, fizik tedavi, konuşma terapisi gibi yöntemler uygulanabilir. Motor nöron hastalığı (ALS) tedavisi Bursa hakkında detaylı bilgi almak için Uzm. Dr. Aslı Bahar Turan ile iletişime geçebilirsiniz.

  Motor Nöron Hastalığı (ALS) Nedir ?

  Motor nöron hastalığı ya da amyotrofik lateral skleroz (ALS) kas hareketlerinde kontrolün yitirildiği bir sinir sistemi hastalığıdır. Motor nöronlar beyinde ve omurilikte üst ve alt motor nöronları olarak bulunmaktadır. Bu nöronlar kaslara uyarılar yollayarak hareketi sağlamaktadır. Fakat bu nöronların kaslara uyarı yollama fonksiyonunda bozulma meydana geldiğinde motor nöron hastalığı ortaya çıkar. Bu hastalığın başlangıç evresinde belirli bir kas bölgesinde oluşan güçsüzlük ya da kas seğirmesi görülür. Fakat hastalık zaman içerisinde etki alanını genişleterek farklı kaslarda fonksiyon sorunlara neden olur. Motor nöron hastalığında konuşmak, yemek yemek, nefes almak ve hareket etmek gibi fonksiyonlar sorunlu hale gelebilir

  Motor Nöron Hastalığı (ALS) Çeşitleri Nelerdir ?

  Motor nöron hastalığı sebebiyle omurilik ya da beyinde bulunan motor nöronlar farklı şekillerde etkilenmektedir. Bu etkilere göre motor nöron hastalığı alt sınıflara ayrılır. Şu şekilde sıralanabilir;

  • Klasik ALS: Bu ALS çeşiti hastaların üçte ikisinde görülen ve en yaygın bulunan çeşittir. Alt ve üst motor nöronların yani beyinde ve omurilikte bulunan nöronların eş zamanlı olarak etkilendiği durumdur ve ilerleyicidir.
  • Progresif Bulbar Felç (PBP): PBP çeşidinde omurilikte bulunan alt motor nöronlar kötüleşir. Konuşma, çiğneme ve yutma sorunları ile kendini gösterir.
  • Progresif Müsküler Atrofi (PMA): Alt motor nöronlarında bozulmalar ile başlayan bu hastalıkta iki yıl içerisinde üst motor nöronlar da etkilenebilir. Diğer yandan iki yıl içerisinde üst motor nöronları etkilenmez ise alt motor nöron hastalığı olarak kalır.
  • Primer Lateral Skleroz: Bu çeşit ALS en nadir karşılaşılan durumdur. Üst motor nöronların kötüleşmesi ile hastalık başlar. Eğer iki yıl içerisinde alt motor nöronları etkilenmez ise üst motor nöron hastalığı olarak kalır.
  • Ailevi ALS: Motor nöron hastalıkları genel olarak kalıtsal ve kalıtsal olmayan (sporadik) olarak meydana gelir. Kalıtsal ALS hastaların %5 ile %10’unu kapsamaktadır. Bu durumda ALS kalıtsal olarak aile içerisinde aktarılır.

  Motor Nöron Hastalığı (ALS) Belirtileri Nelerdir ?

  Motor nöron hastalığı kas fonksiyonlarında bozulmalar şeklinde semptom gösterse de hastadan hastaya hastalığın gelişim süreci değişiklik gösterebilir.  Hastalık genellikle yürüme, koşma gibi bacak aktivitelerinde zorluklar ile başlar ve ilerleyen dönemde gövde kasları, konuşma, yutkunma, çiğneme gibi fonksiyonların sağlandığı kasları da etkiler. ALS’nin seyri sırasında zihinsel fonksiyonlarda ve kalp kaslarında etkilenme görülmemektedir.

  Bazı motor nöron hastalığı belirtileri şu şekildedir :

  • El ve ayaklarda kramp, kas seğirmesi, güçsüzlük
  • Yürüme ve koşmada zorluk, ayak takılması
  • Kontrolsüz ağlama ve gülme
  • Yazı yazarken zorluk, el ve el bileklerinde güçsüzlük
  • Konuşurken kelimeleri yuvarlama ve zorluk
  • Yemek yerken ve yutkunurken güçlük
  • Bilişsel ve davranışsal değişiklikler
  • Eşya taşıyamama ve eldeki eşyaları düşürme
  • Nefes alma zorlukları
  • Hareket edememe
  • Kronik yorgunluk

  Motor Nöron Hastalığı (ALS) Neden Oluşur ?

  Hastaların ortalama olarak yüzde onunda kalıtsal sebeplerden dolayı motor nöron hastalığı görülmektedir. Diğer yandan kalıtsal olmayan nedenler kesin olarak belirlenememiştir. Motor nöron hastalığının ortaya çıkma riskini arttıran faktörler bulunmaktadır. Genetik olarak farklı mutasyonlar görülmesi bu faktörlerden biridir. Ayrıca motor nöron hastalığı genellikle kadınlarda 40 yaşından sonra erkeklerde ise 60 yaşından sonra görülmektedir. Bunların dışında kimyasal ve metallere maruziyet de motor nöron hastalığı riskini arttırmaktadır.

  Motor Nöron Hastalığı (ALS) Nasıl Teşhis Edilir ?

  Kas güçsüzlüğü ve kontrolsüz kas hareketleri şikayetleri ile hekime başvuran hastalar öncelikle fiziki muayeneden geçirilir. Daha sonra EMG testi ile nöronların elektriksel aktivitesi ölçülür, MR görüntülemesi ile beyin ve omurilik dokuları incelenir. Omurilik sıvısı ve kan testleri de uygulanarak teşhis konulabilir.

  Motor Nöron Hastalığı (ALS) Nasıl Tedavi Edilir ?

  Motor nöron hastalığı teşhisi konulduktan sonra erken dönemde tedaviye başlamak sürecin kötüleşme hızını yavaşlatarak tedavi etkinliğini arttırmaktadır. Diğer yandan hastalığın kesin bir tedavisi bulunmadığı için hastalığın kötü etkilerini azaltarak hastanın günlük hayatı kolaylaştırılmaya çalışılır. Bu bağlamda fizik tedavi ve rehabilitasyon, beslenme desteği, konuşma terapisi, günlük hayata destek olacak uyum tedavisi gibi konservatif yöntemler uygulanmaktadır. Ayrıca kas hareketlerinde kontrol sağlanması için medikal tedavi yöntemleri de uygulanmaktadır.

  Motor Nöron Hastalığı (ALS) Tedavisi Bursa 2023 Fiyatları

  Motor nöron hastalığı kas hareketlerinde bozulmalara yol açan ve süreç içerisinde kötüleşme eğilimi gösteren bir kas-sinir hastalığıdır. Bu hastalıkta beyinde bulunan üst motor nöronları ve omurilikte bulunan alt motor nöronlarında bozulmalar meydana gelir. Kol ve bacak hareketlerindeki sorunlar ile başlayan hastalık konuşma, nefes alma, yutkunma zorlukları ile devam edebilmektedir. Bu hastalığın tedavisi ise kas hareketlerinin kontrol altına alınması ve hastanın günlük hayatta yaşayacağı problemlerin minimuma indirilmesine yöneliktir. Bursa motor nöron hastalığı (ALS) tedavisi fiyatları hakkında detaylı bilgi almak ve randevu oluşturmak için kliniğimiz ile görüşebilirsiniz.