Polinöropati Tedavisi Bursa

  Polinöropati sinir sistemini oluşturan periferik sinirlerin bir bölümünde meydana gelen hasar sebebiyle normal sinyallerin beyne ulaşmasını engelleyen bir hastalık olarak tanımlanmaktadır. Periferik sinirlerin işlevlerini yitirmesinden dolayı nörolojik kayıplar yaşanabilir.Tedavi süreci altta yatan sebeplere göre değişiklik göstermektedir. Genetik sebeplerle oluşan polinöropatilerde etkili bir tedavi henüz bulunmasa da diyabet ya da kronik böbrek yetmezliği gibi durumlarda uygulanabilen yöntemler bulunmaktadır. Polinöropati tedavisi ile ilgili daha detaylı bilgilere ulaşmak için Dr. Aslı Bahar Turan ile iletişime geçebilirsiniz.

  Polinöropati Nedir?

  Santral sinir sistemi ve periferik sinir sistemi, sinir sisteminin bütününü oluşturmaktadır. Periferik sinir sistemi uzuvlara ve organlara uyarılar taşıyan bir sinir ağı olduğu için hasara uğraması durumunda öncelikle beyne en uzak uçta yani el ve ayak parmaklarından kendini göstermektedir. Zamanla yukarı doğru çıkmaya başlayan his kaybıyla beraber hastalığın boyutu kötüleşmektedir.

  Polinöropatide duyusal ya da motor sinirlerde oluşan hasarlar, bazı durumlarda her ikisinde de yaşanabilmektedir.  Periferik sistemi biyokimyasal reaksiyonlarla işlev gösterdiği için kimyasal ya da yapısal değişiklikler uyarı sistemini ve uyarıların hedefe ulaşmasını engellemektedir. Eğer hasar kaslarla ilintili sinirlerde gelişmişse güç hislerle ilintili sinirlerde gelişmişse uyuşukluk, hissizlik ve dengesizlik gibi durumlar oluşmaktadır. Polinöropati tek bir hastalık olarak tanımlanamaz ve birçok tipi içinde barındırmaktadır. Başka bir hastalık durumunda da polinöropati görülebilmektedir. Yaşın ilerlemesine bağlı olarak görülme sıklığı artmaktadır.

  Polinöropatinin Türleri Nelerdir?

  Ortaya çıkış sebebine yada hasarın hangi sinirlerde olduğuna göre kategorilere ayrılmaktadır. Beyin ve omuriliğin dışında kalan bölgelerdeki sinirlerin hasar görmesi periferik nöropati olarak adlandırılır. Periferik nöropati en sık görülen nöropati türü olmakla beraber sinirlerin özelliklerine göre farklı gruplarda incelenebilir:

  • Motor Nöropati: Motor sinir olarak adlandırılan sinir liflerinin hasar görmesiyle kaslarda hareket sorunları ortaya çıkmaktadır. Kaslarda kuvvetsizlik, erime ya da seyirme durumları görülebilir. Bazı durumlarda solunum ve yutma kaslarında da güç kaybı görülebilir.
  • Duyusal Nöropati: Duyu sinirlerinin hasar gördüğü nöropati türüdür. El ve ayaklarda karıncalanma, yanma veya uyuşma hisleriyle kendini göstermektedir.
  • Motor ve Duysal Nöropati: İki türün birlikte yaşandığı nöropati türüdür.
  • Otonomik Nöropati: Kalp ritim bozuklukları, terleme ya da tansiyondaki değişimlerle kendini göstermektedir. Otonom sistemdeki sinirleri etkileyen bir türdür.

  Polinöropati Neden Olur?

  Altta yatan birçok sebebe bağlı oluşabilen polinöropati herhangi bir hastalığın bulunmadığı durumlarda da gerçekleşebilir. Çoğu zaman altta yatan neden kesin olarak bilinmemektedir. Polinöropatinin bilinen en yaygın nedeni ise şeker hastalığıdır. Diyabet dışında polinöropatiyi oluşturabilecek faktörler şu şekilde sıralanabilir:

  • Bağışıklık sistemin yanlış çalışması (otoimmün hastalıklar)
  • Guillain Barre sendromu
  • Metabolik hastalıklar
  • Enfeksiyöz hastalıklar
  • Genetik hastalıklar
  • Romatolojik hastalıklar
  • Kanser
  • Aşırı alkol tüketimi
  • Böbrek yada karaciğer yetmezliği
  • Ağır metal zehirlenmesi

  Polinöropatinin Belirtileri Nelerdir?

  İlk evrelerde el ve ayak parmaklarında kendini göstermekte ve duyu kusuru oluşturmaktadır. Hastalık ilerledikçe vücudun tamamını etkileyebilmektedir. Sindirimde ya da gözlerde sorunlar yaratabilmektedir. Polinöropatinin genel belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

  • El ve ayaklarda uyuşma, yanma, ağrı hissi ya da hissizlik
  • El ve ayaklarda kas ve kuvvet eksikliği, yumruk yapamama
  • El ve ayaklarda deformasyon
  • Yürümede bozukluklar
  • Kas erimesi
  • Yüz felci

  İleri seviyedeki hastalarda ayak yaraları ve hatta kangren gibi durumlar da yaşanabilmektedir.

  Polinöropatinin Tanısı Nasıl Konulur?

  Polinöropatinin tanısını hastanın ne gibi şikayetlere sahip olduğu, klinik muayenesi ve laboratuvar tetkikleri kapsamaktadır. Hastanın tıbbi geçmişi alındıktan sonra fiziksel ve nörolojik muayeneleri yapılır. Boy, kilo, kan basıncı, nabız, sıcaklık gibi değerlerin kontrolü sağlanır. Diyabet, tiroid ya da yetersiz beslenme gibi durumların tetkiki için kan testi yapılabilir. Ayrıca refleksler, kas gücü ve koordinasyonların ne durumda olduğunu anlamak için doktorlar bazı testler isteyebilmektedir.

  Polinöropati tanısında EMG (Elektromiyografi) yöntemi sıklıkla kullanılmaktadır. Hastanın kol ve bacaklarına bağlanan kablolarla düşük seviyede elektriksel uyarılar verilir. Bu yöntemle hasar görmüş periferik sinirlerin hasarlarının seviyesini detaylı bir şekilde ortaya koyabilmektir. Eğer tanı sürecinde EMG yetersiz kalırsa sinir biyopsisine ya da diğer görüntüleme yöntemlerine başvurulabilir.

  Polinöropati Testleri

  • MRG ve BT: Bu görüntüleme teknikleri sayesinde tümör, fıtık diskleri gibi sinir hasarına sebebiyet verebilecek durumlar saptanmaktadır
  • Elektro-tanısal testler: Elektromiyografi yöntemiyle sinirlerin elektriksel aktivitesi ve hasarın boyutu ölçülür.
  • Biyopsi: Sinir ve sinir uçlarında oluşan anormalliklerin saptanması için alınan sinirin yada deri örneğinin incelenmesidir.

  Bursa Polinöropati Tedavisi

  Tedavi süreci hastalığı oluşturan alttaki nedenlere bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Polinöropatinin en sık görülen çeşidi olan şeker hastalığında, amaç kan şekerinin kontrolünü sağlamaktır. Hastanın şikayetlerine göre ağrı kesici özelliğe sahip ilaçlar ve sinir hasarının onarımını sağlayan ilaçlar tercih edilebilir.

  Kronik böbrek yetmezliğinin yaşandığı durumlarda da ortaya çıkabilen polinöropatiler metabolik nedenlere ve vücuda yığılan toksik maddelerden dolayı oluşmaktadır. İlaç tedavisi ve gerekli durumlarda diyaliz ile bu zararlı maddelerin vücuttan uzaklaştırılması amaçlanır. Genetik polinöropatilerde henüz etkili bir tedavi bulunmadığı için uygulanan tedaviler deneysel nitelik taşımaktadır. Şikayetlerin şiddetinin azaltılması için fizik tedaviye yada semptomatik tedaviye başvurulabilir.

  Polinöropati erken tanıyla ve altında yatan sebepler belirlendiğinde daha kolay tedavi edilmektedir. Hastaya özgü doğru tedavi planlamasıyla hastalık yavaşlatılabilmektedir. Eğer hastalığın altında yatan sebepler kesin bir şekilde saptanırsa kalıcı tedavi bile mümkündür. Tedavi süreci genellikle ilaç tedavisi ve fizyoterapi ile desteklenmektedir.