Bursa EMG (Elektronöromyografi)

  Hücreler arası iletişim ağının oluşturulmasını sinir ve kaslar arasındaki iletiler sağlar. Sinir ve kas hücrelerinin oluşturduğu elektriksel sinyallerin özel bir tıbbi cihazla kaydedilip yazdırılması işlemine EMG (Elektronöromyografi) çekimi denir. EMG çekiminde cildin üzerine sabitlenen küçük elektrotlardan ve sterilize edilmiş özel iğnelerden yararlanılır. Test süresi hastanın durumuna göre yarım saat ile 1.5 saat arasında değişebilir.  Hasta testten hemen sonra günlük yaşamına devam edebilir.  Test sırasında cildin temiz olması ve herhangi bir madde ile kaplanmamış olması, elektrik sinyallerinin daha net ve sağlıklı kaydedilmesini kolaylaştıracaktır.

  Yazımızın devamında EMG (Elektronöromyografi) ‘nin ne olduğu, neden çekildiği ve çekim öncesinde dikkat edilmesi gerekenler hakkında detaylı bilgi bulabilirsiniz. EMG (Elektronöromyografi) Bursa ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için kliniğimizle iletişime geçebilir, Uzm. Dr. Aslı Bahar Turan’dan randevu alabilirsiniz.

  EMG (Elektronöromyografi) Nedir?

  EMG (Elektronöromyografi) sinir hücreleri ve kasların iletişimi sonucunda oluşan elektriksel sinyallerin yazdırılmasına verilen isimdir. Kişinin çevresinde olup bitenlerin farkında olması ve çevresine uyum sağlaması için gereken tepkiler bu biyoelektriksel etkileşim sayesinde gerçekleşir.

  Çevredeki ışık, ısı, ağrı, yanma, batma gibi fiziki, tat ve koku alma gibi kimyasal, pozisyon, gerilme, yer çekimi, açlık gibi organizmanın durumunu belirten etkenler, özel reseptörler yardımıyla elektriksel sinyallere dönüştürülür. Oluşan sinyaller daha sonra duyu sinirlerine aktarılır. Sinirler vasıtasıyla sinyaller omurilikten geçerek merkezi sinir sitemine ulaştırılır. Burada, gelen sinyaller ve bellekteki sinyaller karşılaştırılarak değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda söz konusu sinyaller duyum olarak algılanır. Komplike bir süreç olan bu iletişim sisteminde herhangi bir bozukluğun olup olmadığına bakılması için süreçte yer alan sinyallerin yazdırılarak incelenmesi işlemi EMG (Elektronöromyografi) testi olarak karşımıza çıkar.

  EMG (Elektronöromyografi) Neden Çekilir?

  EMG (Elektronöromyografi) testinin tanı ve tedavi sürecinde kullanıldığı hastalıklar şu şekilde sıralanabilir:

  • Bel ve boyun fıtıkları (Radikülopatiler)
  • El ve ayakta ağrı ve uyuşmaları (Karpal tünel sendromu gibi sinir sıkışıklıkları)
  • Kol ve bacakta kuvvet kaybı ve uyuşma
  • Diyabet, B12 eksiliği, böbrek yetmezliği gibi periferik sinirlerde bozulmaya neden olan polinöropatiler
  • Gün içerisinde kuvvet kaybı ve göz kapağı düşmeleri (Myastenia Gravis)
  • Yüz felci
  • Kas hastalıkları (miyopatiler)
  • Kas erimesi ile seyreden sinir hastalıkları (motor nöron hastalığı)
  • Darbe ve yaralanmaya bağlı olarak gelişen sinir hasarları
  • Enjeksiyon sonrası gelişen sinir hasarı
  • Zehirlenme ve alınan ilaçların neden olduğu hareket ve duyu bozukluklarının tanısı ve tedavisi için EMG’den yararlanılır.

  EMG (Elektronöromyografi) İncelemesi Öncesinde Nelere Dikkat Edilmelidir?

  İnceleme sonucunda elde edilen kayıtların kalitesini arttırmak ve teşhisin daha sağlıklı yapılabilmesi için dikkat edilmesi gereken hususlar şu şekilde sıralanabilir:

  • EMG testinin süresi hastanın durumuna göre belirlenir. Yaklaşık olarak yarım saat veya bir saat arasında sürmekle beraber ek olarak yapılması gereken işlemlerin tespit edilmesi durumunda 1.5 ila 2 saate kadar uzayabilir. Bu nedenle EMG randevusunu tüm etkenler göz önünde bulundurularak oluşturmanız önerilir.
  • Test günü, kolay giyip çıkarılabilen rahat kıyafetlerle gelinmesi tavsiye edilir. Hastanın yüzük, saat, küpe gibi takıları inceleme öncesinde çıkarması gerekir.
  • İşlem sırasında derinin elektriksel iletkenliğini arttırmak için temiz olması fayda sağlar. Bu nedenle inceleme günü veya bir gün öncesinde banyo yapılması iletkenliği arttıracaktır. Fakat banyo sonrası iletkenliği azaltacak ve deri üzerinde tabaka oluşturacak parfüm, losyon, krem gibi kozmetik ürünlerinin kullanılmaması gerekir. Bu ürünler elektrodların cilde tamamen yapışmasını ve sinyallerin doğru bir şekilde kaydedilmesini güçleştirir.
  • EMG testine başlanmadan önce hasta bilgilerine ihtiyaç duyulur. Bu nedenle inceleme öncesinde verilen EMG istek formunun doldurulması ve varsa daha önceden bulunan raporların getirilmesi istenir.
  • AIDS ve Hepatit gibi kan yoluyla bulaşan hastalıkları taşıyan kişilerin inceleme öncesi bilgi vermesi gereklidir.
  • Günlük olarak kullanılan ilaçlar veya isim listelerinin hastanın yanında olması önerilir.
  • Kalp pili taşıyan veya kan sulandırıcı ilaç kullanan hastaların doktora önceden bilgi vermesi istenir.
  • EMG testinin çocuklarda uygulanmadan önce korkuyu ve gerginliği azaltmak için konu hakkında detaylı bilgi verilmesi ve ikna edilmesi faydalı olacaktır. Aksi taktirde inceleme sırasında tepki ve kooperasyon durumlarında sağlıklı kayıtların yapılması güçleşir. Aynı zamanda güven duymayan çocukta travmaya neden olabilir.

  EMG (Elektronöromyografi) İncelemelerinde Neler Yapılır?

  • Duyu ve motor sinirlerinin ayrı ayrı ve her ikisinin beraber sinir iletme hızları ölçülür. Duyu ve kas eylem kapasiteleri amplitüdleri ölçülerek, tuzak nöropatilerin ve polinöropatilerin oluşumunun incelenmesi yapılır.
  • Reflekslerin (H) ve geç motor yanıtlarının (F) zamanı ve hızı hesaplanır. Bunun yanında çapraz kol ve bacak hareketleriyle kıyaslama yapılır.
  • Kaslarda oluşan hasarların neden olduğu motor nöron, bel ve boyun fıtığı, sinir yaralanması veya kesilmesi gibi hastalıkların incelenmesi için iğne elektronöromiyografi yönteminden yararlanılır. Aynı zamanda kas hastalıkları da aynı yöntemle incelemeye tabi tutulur.
  • Sinirden kaslara iletilen elektrik dalgalarının aşırımı değerlendirilir. Buradan hareketle miyastania gravis, konzerve (Botulizm) gibi kas sinir kavşağında oluşan hastalılar incelenir.

  Yukarıda yapılan değerlendirme sonuçlarına ve hasta öyküsüne bakılarak uzman doktor tarafından teşhis konulur. Teşhis için kullanılan her iki kaynaktan da faydalanılarak hastanın sonuçlarına göre hastalığın hangi evrede olduğu ve oluşum yeri tespit edilir. Tüm bu analizlerden yola çıkarak hastalığın tedavi sürecine başlanır.

  EMG (Elektronöromyografi) Fiyatları Bursa

  EMG (Elektronöromyografi) ücretleri, hastanın medikal durumuna ve çekim sırasında gerekli görülen çekim protokollerine bağlı olarak kişiden kişiye değişiklik gösterir. Bu nedenle Bursa EMG (Elektronöromyografi) çekimi fiyatları hakkında daha detaylı bilgi almak için kliniğimiz ile iletişime geçebilir, Uzm. Dr. Aslı Bahar Turan’dan randevu alabilirsiniz.