Nöroloji Uzmanı Bursa

  Nöroloji uzmanı Bursa; sinir sisteminde oluşan anormalliklerin tanı ve tedavi sürecini belirleyen uzman hekimlere verilen addır. Nöroloji doktorları nörolog olarak da adlandırılır. Buradan hareketle, beyin veya sinir sistemini etkileyecek travma, baş ağrısı, koordinasyon eksikliği gibi problemler yaşanması durumunda bir nöroloğa başvurulması gerekir. Beynin ve sinir sisteminin hastalığı az hasarla atlatabilmesi için erken tanı ve tedavi önemlidir. Hastanın detaylı öyküsünün yanında, teşhis için EEG, EMG, UP ve NPT (unutkanlık testi) gibi testlerden faydalanılır. Yazımızın devamında nöroloji bölümü, nörolojik muayene, tanı yöntemleri, nörolojik hastalıklar ile ilgili detaylı bilgi bulabilirsiniz. Nöroloji Bursa hakkında daha ayrıntılı bilgi için kliniğimiz ile iletişime geçebilir, Uzm. Dr. Aslı Bahar Turan’dan randevu alabilirsiniz.

  Nöroloji Nedir?

  Sinir sistemi, beraber çalışan kısımlardan oluşan ağsal bir yapıyı ifade eder. Merkezi sinir sistemi ve periferik (çevresel) sinir sitemi olmak üzere ikiye ayrılır. Sinir sistemi fizyolojisi her bir sinir sisteminin alt sistemlerini de içeren karmaşık bir yapının bütünüdür. Nöroloji ise sinir sistemi fizyolojisi ve bu sistemde oluşan hastalıkları inceleyen bilim dalı olarak karşımıza çıkar. Bu alanda tıbbi eğitim almış, meslek olarak icra eden kişiler de nöroloji uzmanı olarak adlandırılır. Aynı zamanda nöroloji doktorları nörolog olarak da isimlendirilirler. Nörologlar; beyin, omurilik ve çevresel sinir sistemlerinde gelişen anormalliklerin tanı ve tedavisini yapan uzman hekimlerdir.

  Çocuklarda ve yetişkinlerde beyin yapısının gelişimi farklıdır. Buna bağlı olarak görülmesi muhtemel patolojiler de farklılık gösterir. Bu nedenle nöroloji bölümü çocuk ve yetişkin nörolojisi olmak üzere iki alt bölüme ayrılır.

  Nörolojik Hastalık Belirtileri Nelerdir?

  Nörolojik hastalıkların gösterdiği semptomlar şu şekilde sıralanabilir:

  • Başağrısı
  • Baş dönmesii (vertigo)
  • Kol ve bacaklarda güçsüzlük, hissizlik (felç)
  • Bayılma
  • Bel ve boyun bölgelerinde ağrı
  • Unutkanlık
  • Yüz felci
  • Uyku bozuklukları
  • İstemsiz hareketler ve kasılmalar
  • Titreme gibi belirtiler, sinir sisteminde yaşanan bir aksaklığın belirtisi olabilir.

  Sinir sistemi vücut fizyolojisini doğrudan etkileyen bir yapıdır. Bu sistemde yaşanan herhangi bir aksaklık, organların işlevini yerine getirmesini aksatabilir veya komple engelleyebilir. Bu da kişinin yaşam kalitesini ve günlük işlerini yapabilme becerisini olumsuz yönde etkiler. Yukarıda belirtilen semptomlarla karşılaşan kişilerin uzman bir hekime başvurmaları önerilir. Bursa nörolojik hastalıkların tanı ve tedavisi için kliniğimiz ile iletişime geçebilir, Uzm. Dr. Aslı Bahar Turan’dan randevu alabilirsiniz.

  Nöroloji Uzmanı Hangi Hastalıklara Bakar?

  Beyin damar hastalıkları, epilepsi, baş ağrısı,  başdönmesi, demans (bunama), hareket bozuklukları, uyku bozuklukları, epilepsi, demiyelinizan hastalıklar, kas hastalıkları, polinöropati gibi hastalıklarda nöroloji uzmanına başvurulması gerekir.

  Beyin Damar Hastalığı Nedir?

  Beyin damarları hastalıkları, beyin kanamalarına ve damar tıkanıklıklarına bağlı olarak görülür. Beyne giden damarlardan birinin tıkanması durumunda, tıkanmanın görüldüğü bölge beslenmez ve inme başka bir ifade ile felç meydana gelir. Bu inme, kendisini farklı nörolojik hastalıklar şeklinde gösterebilir. Beslenemeyen bölgeye bağlı olarak o bölgede kuvvet eksikliği, konuşma güçlüğü, baş dönmeleri, görme bozukluğu ve bilinç kaybı gibi hastalıklar ortaya çıkabilir. Nöroloji doktorları bu tip vakalarda, Magnetik Rezonans Görüntüleme ve Bilgisayarlı Tomografi’ den yararlanarak kapalı olan damarı teşhis ederler ve tedavi planı oluştururlar.

  Epilepsi Nedir?

  Aniden gelişen, kollarda ve bacaklarda kontrolsüz hareketler, bilinç kaybı, ağızdan köpük gelmesi, idrar kaçırma gibi jeneralize tonik klonik nöbetler şeklinde kendini gösteren epilepsi nöbetleri, nörolojik rahatsızlıklara bağlı olarak görülür. Epilepsi nöbetleri, sara krizi veya nöbet geçirme olarak da yaygın olarak ifade edilir. Genel olarak çocukluk döneminde kendini gösteren bu hastalık nadir olmakla beraber yetişkinlik döneminde de görülür. Bu hastalığın teşhisinde ve tedavisinde EEG ve MR yöntemleri kullanılır. Epilepsi hastalığı, uzman hekimler tarafından antiepileptik ilaçlar yoluyla tedavi edilir.

  Baş Ağrısı Nedir?

  Baş ağrısı yaygın olarak görülen bir nörolojik hastalık çeşidi olarak karşımıza çıkar. Şiddetli baş ağrıları kendini daha çok migren ve gerilim tipi baş ağrısı şeklinde gösterir. Hasta öyküsü ve gerekli görülen durumlarda MR ya da BT gibi görüntüleme yöntemlerinden faydalanılarak tanı konulur. Baş ağrısı tedavisi hastanın şikayetlerine ve baş ağrısının çeşidine göre nöroloji uzmanı tarafından belirlenir.

  Demans (Bunama) Nedir?

  Genç yaşlarda unutkanlığa sıklıkla depresyonun neden olduğu görülmektedir. Bununla beraber ileriki yaşlarda unutkanlık Alzheimer hastalığı şeklinde kendini gösterir. Bu hastalık kişinin günlük işlerini yaparken zorlanmasına, bilişsel eylemlerin azalmasına, içine kapanmasına neden olur. Beyin damarlarındaki tıkanmalarda demans hastalığına neden olmaktadır. Bu nedenle hastanın medikal durumuna bağlı olarak bir tedavi süreci belirlenir.

  Hareket Bozuklukları Nelerdir?

  Nörolojik anormalliklere bağlı oluşan hareket bozuklukları ellerde titreme, ifade kaybı, kontrolsüz hareket, yürümede zorluk şeklinde kendini gösterir. Bu semptomlara Parkinson hastalığı, distoni, esansiyel tremor, diskineziler, huzursuz bacak sendromu gibi hastalıklar neden olur.

  Uyku Bozukluğu Nedir?

  Yaşam koşullarına bağlı olarak artan stres yaygın olarak uyku bozukluğuna neden olmaktadır. Yeterince dinlenememiş vücut ise sürekli halsizlik ve yorgunluğa ve buna bağlı olarak yaşam kalitesinin düşmesine neden olur. Horlama ve uyku apnesi gibi rahatsızlıklar uykuyu bozan nöroloji doktorları tarafından tanı ve tedavisi uygulanan hastalıklar arasındadır. Evde veya klinik ortamında gerçekleştirilen uyku testi (polisomnografi) yardımıyla hastalık teşhis edilir ve tedavisi uygulanır.

  Demiyelinizan Hastalıkları Nedir?

  Demiyelinizan hastalığı, sinir hücrelerinin işlevlerini yerine getirmesini sağlayan, sinir hücrelerini kaplayarak kılıf görevi gören miyelin isimli yalıtkan maddede gelişen bozukluklara bağlı olarak, farklı şekillerde görülür. Multiple Skleroz (MS), nöromyelitis optica (NMO) ve Devic hastalığı gibi nörolojik rahatsızlıklar ortaya çıkar.

  Kas Hastalıkları Nelerdir?

  Sinir-kas sisteminde görülen anomaliler, Myastenia Gravis ve Duchenne Müsküler Disrofi gibi hastalıklara neden olurlar. Bu hastalıklar kas incelmesi, kasılma bozuklukları, kütle kaybı gibi durumlara yol açarlar. Bunlara bağlı olarak göz kapağı düşüklüğü, görme kaybı, çiğneme ve yutma zorluğu, kol ve bacaklarda kuvvet kaybı gibi semptomlar şeklinde kendilerini gösterirler.

  Yukarıda bahsi geçen durumlardan bir veya birkaçını yaşayan kişilerin vakit kaybetmeden bir nöroloji uzmanına görünmesi hastalığın az hasarla atlatılması için büyük önem taşır. Nöroloji uzmanı Bursa hakkında daha ayrıntılı bilgi için kliniğimiz ile iletişime geçebilir, Uzm. Dr. Aslı Bahar Turan’dan randevu alabilirsiniz.